Củi Ép

Vơi việc đặt nhà máy ngay vùng nguyên liệu, chúng tôi đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định với giá thấp kết hợp với dây truyền khép kín từ khâu băm tới xấy và ép ra sản phẩm đảm bảo được chất lượng ổn định với chi phí sản xuất thấp. Chúng tôi cung cấp sản phẩm củi ép có chất lượng ổn định và giá rất tốt tới khách hàng.

Nhà máy 2

Kho chứa nguyên liệu củi băm

Hệ thống xấy khô củi trước khi ép

Máy ép củi piston 

Chi tiết sản phẩm

Năng lượng - nền tảng cho sự phát triển xã hội

Leave a Reply: