Giải pháp tiết kiệm chi phí - sử dụng Hơi, Nhiệt

 

Đối với những công ty cần sử dụng Nhiệt, Hơi trong quá trình sản xuất, thì chi phí Nhiệt, Hơi chiếm rất lớn trong chi phí của sản xuất. Cắt giảm chi phí này rất quan trọng và luôn được các công ty quan tâm thực hiện.

Việc cắt giảm chi phí Nhiệt,Hơi trong sản xuất là điều mà các đơn vị luôn cố gắng làm liên tục, với nhiều giải pháp cụ thể. Nhưng điều quan trọng là làm như thế nào, các đơn vị có đủ điều kiện để làm hay không và sự thật là chi phí sử dụng Nhiệt, Hơi tại đơn vị hiện đang ở mức nào? Đây mới là điều công ty cần xem xét, đánh giá một cách rõ ràng và nghiêm túc.

Để giải quyết được bài toán sử dụng Nhiệt, Hơi với chi phí thấp tại một đơn vị, chúng ta cần kết hợp được 3 yếu tố :

1. Các điều kiện và yêu cầu tại công ty : Mỗi một công ty có những điều kiện khác nhau về không gian vận hành, trình độ dội ngũ triển khai vận hành, ..... ; Và yêu cầu về Nhiệt, Hơi như thế nào, yêu cầu vệ sinh bảo vệ môi trường, nguyên liệu có thể sử dụng,......

2. Nguyên liệu phù hợp và linh hoạt : Việc sử dụng nguyên liệu phù hợp, đúng chủng loại và thay đổi chúng một cách linh hoạt. Đảm bảo sự chủ động trước sự biến động  về nguồn cung và giá của chúng trên  thị trường.  Giúp kiểm soát chi phí nguyên liệu đầu vào thấp nhất.

3. Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao : Để đảm bảo cung cấp Nhiệt, Hơi ổn định cho hoạt động sản xuất thì luôn cần một đội ngũ vận hành lò đảm bảo chuyên môn tại công ty ;  Bên cạnh đó cần thêm một đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao để có thể giám sát, huấn luyện, cải tiến thiết bị. Đảm bảo có thể thay đổi linh hoat các loại nguyên liệu trong tình trạng sử dụng tiết kiệm nhất về chi phí nhưng luôn đảm bảo ổn định sản xuất tại công ty.

Với khả năng cung cấp đa dạng các loại nguyên liệu đốt, kết hợp cùng đội ngũ nhân sự có chuyên môn kỹ thuật cao trong sản xuất và vận hành lò.Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong việc tư vấn vận hành lò, cũng như sử dụng loại nguyên liệu nào là phù hợp nhất với điều kiện của thiết bị và nhu cầu cần Hơi, Nhiệt tại nhà máy với chi phí thấp nhất; Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp Hơi, Nhiệt trọn gói tới khách hàng. Khách hàng không cần lo lắng về việc đầu tư lò, nguyên liệu đốt, nhân viên vận hành, môi trường. Nhưng vẫn có được giá thấp do chúng tôi gắn kết được các yếu tố như : giá nguyên liệu đầu vào thấp, chi phí đầu tư lò thấp, nhân viên vận hành kỹ thuật cao sẵn có nên giúp chúng tôi sản xuất Hơi, Nhiệt với chi phí tốt.

Năng lượng - nền tảng cho sự phát triển xã hội