Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi là những công ty hoạt động trong các lĩnh vực cần nhiệt trong quá trình sản xuất như : Thực phẩm, nước giải khát; thức ăn cho cho gia xúc, gia cầm, thuỷ sản; dệt nhuộm; xây dựng ; . . . . .

Năng lượng - nền tảng cho sự phát triển xã hội