Trấu ép

Chúng tôi đặt nhà máy sản xuất tại tỉnh An Giang, nơi có nguồn nguyên liệu trấu dồi dào; Khách hàng của chúng tôi là những công ty sản xuất đặt tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh . Để giảm chi phí thấp nhất trong vận hành chúng tôi có một kho chung chuyển đường thuỷ đặt tại Đồng Nai đã giúp chúng tôi có thể cung cấp tới khách hàng rất chủ động, kịp thời với giá thấp nhất.

Nhà máy 1

Kho chứa vỏ trấu nguyên liệu

Máy ép trấu trục vít

Máy ép viên

Chi tiết sản phẩm

Năng lượng - nền tảng cho sự phát triển xã hội