Than đá

Than đá là nguồn năng lượng hoá thạch lớn, với chi phí khai thác và vận hành thấp. Việt Nam là nước có nguồn than chất lượng tốt, tuy nhiên nguồn than từ một số nước như: Indonesia, Autralia, Nga,... với trữ lượng lớn và chi phí khai thác thấp đang là một sự lựa chọn tốt. Chúng tôi đang đa dạng các nguồn cung cấp than từ việc nhập khẩu nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng đảm bảo chi phí sử dụng thấp nhất.

Trấu ép

Trấu là nguồn nguyên liệu dồi dào từ phế phẩm nông nghiệp tại Việt Nam. Việc tận dụng vỏ trấu đã giảm tình trạng thải vỏ trấu ra môi trường, cũng như tạo thêm thu nhập nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Vỏ trấu là nguôn nguyên liệu sạch với nhiệt lượng khá cao có thể thay thế cho nguồn nguyên liệu hoá thạch.

Củi ép

Chúng tôi tận dụng nguồn nguyên liệu là các gỗ cắt dư, mùn cưa của các nhà máy chế biến gỗ; cũng như các cây gỗ không đủ tiêu chuẩn kích thước làm nguyên liệu. Củi ép là nguyên liệu đốt thân thiện môi trường với nhiệt lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đốt lò tại các nhà máy.

Giải pháp giảm chi phí - sử dụng Hơi, Nhiệt

Đối với những công ty sử dụng Nhiệt, Hơi trong sản xuất. Chi phí này chiếm phần khá lớn trong chi phí sản xuất. Việc cắt giảm chi phí này luôn được các đơn vị thực hiện liên tục không ngừng, với những giải pháp rất cụ thể. Tuy nhiên, để có được chi phí Hơi, Nhiệt thấp nhất cần vận hành đốt lò tiết kiệm nguyên liệu nhất với nguyên liệu phù hợp và giá thấp nhất.

Năng lượng - nền tảng cho sự phát triển xã hội