CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỆT

VỀ CHÚNG TÔI

Năng Lượng Việt được thành lập năm 2011 tại tỉnh Đồng Nai, vùng phát triển công nghiệp trọng điểm của quốc gia với hàng trăm khu công nghiệp. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu cho lò: than đá, trấu viên, củi viên... cũng như hơi, nhiệt công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp ngày càng lớn của quốc gia.

Liên Hệ Chúng Tôi