CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỆT

VỀ CHÚNG TÔI

Năng Lượng Việt được thành lập từ năm 2011 tại Đồng Nai, là khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp của cả nước với hàng trăm khu công nghiệp. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu đốt Lò: Than, trấu ép viên, củi ép viên,... và Hơi, Nhiệt công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phát triển công nghiệp tại địa phương.

Liên Hệ Chúng Tôi