Năng lượng sinh khối

Năng lượng sinh khối

Nguyên liệu sinh khối là nguồn nguyên liệu tận dụng từ phế phẩm nông, lâm nghiệp. Tuy có nhiệt lượng không cao và mùa vụ nhưng lại mang tính tích cực trong việc tăng thêm tu nhập cho người nông dân và là nguyên liệu tái tạo nên không ảnh hưởng tới môi trường sinh thái.

SẢN XUẤT BIOMASS

Trấu nguyên liệu

Gỗ nguyên liệu

Xấy nguyên liệu

Hệ thống máy ép

CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU ĐỐT LÒ SINH KHỐI

Trấu ép viên

Củi băm lát

Củi ép viên

Củi ép thanh

Vỏ Macca

Vỏ Điều

Liên Hệ Chúng Tôi